30 December 2012

bi' şans verseler, bunu dinler öyle giderim.

No comments: