25 January 2010

Nole düşman saflarına sızarken..
- Sürüünn, sürüünn.. Ne görüyorsun?
- Ağaçlar var kumandanım!

No comments: