04 June 2009

'I am just a man still learning how to fall'


Tell me how you seek your man
And tell me all your secret spells
Tell me how you learn
To tell by his voice that he fell

I know a ghost will walk through the wall
Yet I am just a man still learning how to fall

Try to re-imagine me
And I’ll re-invent myself
Still I remember scenes
Of when you looked at someone else

I know a ghost can walk through the wall
Yet I am just a man still learning how to fall

If you start doubting me
Then I start to doubt myself
And never look through me
Cause I’ll keep close to myself

I know a ghost can walk through the wall
Yet I am just a man still learning how to fall

I am what I am
And what I am is who I am
I know what I know
And all I know is that I fell
If only I could walk through the wall
Then maybe I would tell you who I was
Yet I am just a man still learning how to fall
Yet I am just a man still learning how to fall

Blonde Redhead - Falling Man

***‘Shuffle’ pek bi’ insafsız oluyor bazen.. Arşivin derinliklerinden çıkıp gelen her şarkıya kulak kabartmamak lazımmış, ‘öğrenilecekler listesi’ne yazdığımız son madde bu olsun şimdilik.. Sırası gelince ekleriz diğerlerini de..


No comments: