28 February 2009

On the Road-"Huzur aniden gelecek ve geldiğini fark etmeyeceğiz, anlıyor musun oğlum?Dean Moriarty

-Yaşarken özlemini duyduğumuz, iç çekip figan etmemize neden olan, her çeşit tatlı bulantıya katlanmamızı sağlayan şey, muhtemelen ana rahminde yaşadığımız ve kabul etmeye yanaşmasak da ancak ölümde tekrarlanacak yitik bir mutluluğun anımsanışıdır. Ama kim ölmek ister ki?

-Lucille beni anlayamazdı, çünkü her şeye aşığımdır ben ve bu yüzden de kafam karışıktır ve yorgunluktan bitkin düşene kadar kayan bir yıldızdan diğerine koşup dururum. İşte gece budur; böyle yapar insana. İnsanlara kendi şaşkınlığımdan başka verecek bir şeyim yoktu..

-Amerika’da kızlarla erkekler birlikte böyle acıklı saatler yaşıyorlar işte; çokbilmişlikleri, doğru dürüst bir ön konuşma olmaksızın kendilerini hemen sekse teslim etmelerini gerektiriyor. Kur yapma konuşmaları değil –kendimizle ilgili, tamamen dürüst konuşmalar, çünkü hayat kutsaldır ve her anı değerlidir..

-"Boş verin şimdi bunları da dinleyin; hepimiz, her şeyin güzel olduğunu, dünyada dert edecek bir şey olmadığını kabul etmeliyiz ve hiçbir şey hakkında gerçekten kaygı duymadığımızı anlamanın bizim için ne anlam ifade ettiğinin farkında olmalıyız" Dean Moriarty


'On the Road' - Jack Kerouac

No comments: