21 November 2008

Şah ve PiyonHer engel bir iz bıraksa da ruhunda,
aynı çizgiden geçmiyor mu herkes sonunda?

No comments: